Kermispop Malden 2024

Jufferstraat 1, 6581 KJ Malden

HUISREGELS KERMISPOP MALDEN 2024

Op 6, 7 en 8 september 2024 ben je te gast bij Kermispop Malden. Hier hebben we de huisregels voor je op een rijtje gezet:

 • Het is verplicht om een ID mee te nemen.
 • We schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Zelf meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan.
 • Consumptiemunten van de zaterdag en zondag zijn contant of per pin af te rekenen bij de muntenkassa. Overgebleven munten mogen ingeleverd worden op zondag 8 september 2024 tijdens het matinee.
 • Consumptiemunten / -bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement Kermispop Malden.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.